Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/ecobiove/public_html/wp-settings.php on line 32 Червен Калифорнийски Червей | Ecobiovet.com

Червен Калифорнийски Червей

Технология за отглеждане на Червен Калифорнийски Червей

Лумбрикофермите се изграждат на открито върху леко наклонени отцедливи терени с цел създаване на аеробни условия в лехите с червеите или на закрито. Червеите се отглеждат в легла. Няколко легла paзпoлoжени едно до друго образуват леха. Прието е едно легло да е широко 1 м., а дълго 2 м, тоест 2 кв.м. Дължината на лехата зависи от броят на леглата и терена с който разполагаме. Ние изработваме дървени лехи широки 1,5 метра или 2 в зависимост от зеблото (задължително да не е промазано) с което разполагаме и дълги около 30 м. По този начин лехата добива вид на корито и преминаваме към нейното захранване.
Поставяме около 10 см оборски тор, който задължително трябва да е с нормално рН. След това прибавяме червеите и общата дебелина достига 20 см.
За да се подържат 20 градуса температура и тъмнина, леглата трябва да се покрият с материя, която да ги предпазва от затопляне през лятото.
Червеите живеят и работят най-добре на тъмно при температура 20 градуса, затова леглата трябва да се покрият с материя, която да ги предпазва от затопляне през лятото .

Суровина

Като суровина може да послужат различии органични материи, хранителни отпадъци от кухни, утайки от колекторни системи и др. Основното изискване е да са ферментирали, с номално рН, защо в противен случаи това ще доведе до повишаване на температурата в леглото, с което ще се унищожат червеите, или те временно ще избягат вън от лехите. Подготовката на органичните отпадъци, където минава процеса на ферментация се извършва на площадки за компостиране.

Условия за отглеждане на червеите

При отглеждане на Червеният Калифорнийски червей трябва да бъдат поддържани определени условия за развитие от които по-важни са: температура, влага, киселиност, светлина и др.

 • Температура
  Най-добрата температура за развитие и активност на червеите е 20 градуса Целзий. Критична за тях е температурата над 33 градуса, при която умират. През зимния период червеите в леглата се защитават от ниските температури с пoлaгане на дебел слой оборски тор, който достига до 50 см.
 • Влажност
  Най-оптималната влажност за активност на червите е 65- 70 %. За това леглата ежедневно се навлажняват в зависимост от климатичните условия. Ако органичната материя изсъхне то тогава те напускат леглото и преминават в почвата, при което трайно се загубват от лехите. Прекалено голямата влага също не е добре. Трябва да се проверява и най- долния слой да не е прогизнал и дали има добро отичане на леглата. Задължителна проверка се прави и след продължителен дъжд. Не трябва да се допуска в леглата да се задържа вода и да се образуват ЛОКВИ, т.к. червеите ще загинат.
 • Киселиност
  Oрганичната материя която служи за храна на червеите трябва да има неутрална реакция. Когато е кисела червеите напускат леглото или умират. За измерване на рН и температурата производителят трябва да разполага с уреди по всяко време.
 • Светлина
  Светлината е вредна за червеите, особено ултравиолетовите лъчи. В тази връзка е желателно леглата да се покриват или отглеждането да става в закрити помещения.

Разделяне на леглата с Червен Калифорнийски червей

При отпимални условия след 3 месеца броят на червеите в леглото нараства двойно.
Разделянето се прави по следния начин:
Леглото се захранва с 5 см органичен тор. За период от 2 до 5 дни червеите от долния слой преминават в новия. Рано сутрин захранката се вдига от старото легло и се прехвърля в предварително подготвената нова леха, където вече има поставена органична материя с дебелина 10 см. Това се повтаря два пъти.

Отделяне на биоторът от червеите

След 12 месеца може да пристъпим към изваждане на готовият биотор.
3а целта е необходимо първо да се отстраният червеите по гореописания начин (Разделяне на леглата). След това биоторът се пресява и пакетира.

Начини за отглеждане на Червен Калифорнийски червей

Традиционно в България се прилага технология за отглеждане на червеите в лехи разположени върху почва. Други начини са лехите с червеите да се разполагат върху циментиран, наклонен терен или на закрито. Това изисква обаче по-голяма механизация при отглеждането им.

One comment за “Червен Калифорнийски Червей”

 • Author: galina boikova February 13th, 2013 %I:%M %p

  mnogo dobre opisano

Send comments